Moudro

“I thought I made a mistake once but it turned out it was a creative moment.” – Scott Fleming
Jednou jsem myslel, že jsem udělal chybu, ukázalo se však, že to byl kreativní okamžik

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich